Missie en Visie

NRGY Management levert energie. Wij doen dat in de vorm van interim management en organisatieontwikkeling.

Onze identiteit hebben we aan de hand van de volgende vier kwadranten vorm en inhoud gegeven: 

Ons Hoger doel: Wij geven mensen en organisaties energie zodat zij hun ambities kunnen waarmaken.

Ons Gewaagd doel: Wij zijn pas tevreden als de medewerkers zeggen: “Wij hebben het zelf gedaan”.

Onze Kernwaarden: Vertrouwen, Waarmaken, Vernieuwen

Onze Kernkwaliteiten: Dienstbaar,  Ondernemend, Echt, NoNonsens (DOEN!!)

 

Onze aanpak bestaat uit de volgende onderdelen:

Interim Management

1. We maken duidelijk wat we van de mensen verwachten. Deze richting geeft duidelijkheid en rust

2. We creëeren en stimuleren Eigenaarschap. Dat betekent dat we de mensen ruimte, invloed, vertrouwen en aandacht geven bij het realiseren van de doelstellingen

3. We zorgen ervoor dat de talenten en drijfveren van de mensen aansluiten bij de collectieve ambitie van de organisatie en het profiel van de functie.

 

Organisatie Ontwikkeling

1. We zorgen er, samen met directie, management en medewerkers, voor dat het fundament van de organisatie helder en eenduidig is. Dat fundament bestaat uit de volgende elementen: de identiteit, principes (vormen net raamwerk voor het gedrag binnen de organisatie), de propositie, de doelstellingen en de activiteiten

2. Wij creëeren en stimuleren Eigenaarschap. Dat betekent dat we de mensen ruimte, invloed, vertrouwen en aandacht geven bij het realiseren van de doelstellingen

3. We zorgen ervoor dat de talenten en drijfveren van de mensen aansluiten bij de collectieve ambitie van de organisatie en het profiel van de functie.

Scroll naar boven